De eerste Europese loopkeverbijeenkomst werd in 1969 in Wijster georganiseerd en vloeide voort uit het werk dat aan het Biologisch Station aldaar werd verricht. Sindsdien zijn er, met wisselende tussenpozen en verspreid over Oost- en West-Europa, vele loopkevercongressen geweest. De proceedings van deze congressen weerspiegelen de grote variatie aan onderzoeksonderwerpen. Veertig jaar na het congres in Wijster wordt volgend jaar het jubileumcongres weer in Nederland georganiseerd. Deze bijdrage belicht de bijzondere relatie tussen Nederland en de European Carabidologist Meeting (ECM).