Planten produceren kleurrijke bloemen om bestuivers aan te trekken. Meestal hebben de bloemen van een soort dezelfde kleur. Bij een aantal soorten komen echter twee kleuren naast elkaar in dezelfde populatie voor. Paarse en witte bloemkleurpolymorfieën komen vaker stabiel voor dan andere kleurcombinaties. Speelt de bloemkleurvoorkeur van hommels een rol bij het al dan niet stabiel voorkomen van verschillende bloemkleuren? In experimenten vonden we dat hommels geen voorkeur hebben voor paarse bloemen boven witte of omgekeerd, maar wel een sterke voorkeur vertonen voor blauwe en gele bloemen boven witte. Voor de paars-witte combinatie gebruikten we bloemen van smeerwortel en vingerhoedskruid. Bij deze soorten komen stabiele kleurpolymorfieën voor. Voor blauw-witte en geel-witte combinaties gebruikten we respectievelijk slangenkruid en keizerskaars. Van deze soorten zijn zeldzame witte mutanten bekend, maar gekleurde en witte bloemvormen komen niet stabiel naast elkaar voor. Al deze plantensoorten worden obligaat door hommels bestoven. Onze resultaten suggereren dat kleurvoorkeur van hommels waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij het in stand houden of verdwijnen van bloemkleurpolymorfieën in plantenpopulaties.