De macronachtvlinders van de uiterwaarden van Kop van het Land, nabij Dordrecht, zijn van 1987 tot en met 2004 onderzocht. Het gebied bestaat uit buitendijkse terreinen die regelmatig onderlopen en waarin weinig onderzoek is gedaan. De Kop van het Land is relatief rijk aan soorten. Enkele soorten zijn opmerkelijk voor dit gebied en deze worden afzonderlijk besproken. De faunistische overeenkomst tussen het onderzochte gebied en de Rhoonse Grienden en de Biesbosch wordt besproken. Mede op basis hiervan kan worden aangegeven welke soorten nog in de Kop van het Land kunnen worden verwacht.