Dit is de tweede keer in de hernieuwde reeks van jaaroverzichten waarin publicaties van interessante vangsten van macronachtvlinders in Nederland worden gepubliceerd. Ook in deze publicatie is gebruik gemaakt van het nachtvlinderbestand ‘Noctua’, in beheer bij De Vlinderstichting en de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. Deze publicatie behandelt het jaar 2001 en in totaal worden 27 soorten kort besproken. De meest opvallende waarnemingen zijn die van Eupithecia inturbata, een nieuwe soort voor het land, met waarschijnlijk op meerdere locaties populaties, Xylena exsoleta, de eerste waarneming sinds 1976, en Sedina buettneri, een zeer zeldzame soort met drie waarnemingen, de eerste sinds 1969.