De snuitkever Phyllobius arborator wordt als nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. In de omgeving van Wageningen zijn gedurende een aantal jaren op rij meerdere exemplaren van deze soort waargenomen en verzameld. De soort bleek vooral voor te komen op Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Dit is een bijzondere waarneming, omdat het aantal inheemse en ingeburgerde insecten dat geassocieerd is met Amerikaanse vogelkers zeer beperkt is. In deze bijdrage worden de recente Nederlandse vangsten gepresenteerd. Kort wordt aangegeven hoe de soort van onze verwante soorten kan worden onderscheiden en de genitalia worden afgebeeld. Vervolgens wordt de Europese verspreiding behandeld en ten slotte worden biologie en oecologie kort besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de voor de hand liggende vraag of deze soort ingezet kan worden bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, ook wel bospest genoemd.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

T. Heijerman. (2007). Phyllobius arborator (Coleoptera: Curculionidae), een nieuwe snuitkeversoort voor de Nederlandse fauna, gevonden op Amerikaanse vogelkers. Entomologische Berichten, 67(1-2), 48–52.