De larven van de neushoornkever leven van verterend organisch materiaal. Niet zelden worden ze in grote aantallen in composthopen aangetroffen. Met het opkweken van larven tot kevers in verschillende voedingssubstraten is veel informatie verzameld over de groei van de larven. Hierbij bleek de schimmelactiviteit in het organisch materiaal van belang voor de groei van de larven. De groei was het grootst in materiaal dat witrotte of al een karakteristieke bruine verkleuring vertoonde. Het stimuleren van schimmelactiviteit in hopen organisch materiaal door toevoeging van nieuw materiaal kan populaties van neushoornkevers positief beïnvloeden.