Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Linnaeus werd geboren. Net als in 1907 en in 1957 zal ook dit jaar op tal van plaatsen zijn geboorte herdacht worden. Eens in de vijftig jaar wat extra aandacht voor deze markante natuuronderzoeker is toch niet te veel. Dit artikel is bedoeld om de aandacht te richten op de betekenis van Linnaeus voor ons entomologisch werk. Na een zeer beknopte beschrijving van het leven van Linnaeus worden enkele onderwerpen wat uitgediept. Alleen waar opvallende of discutabele zaken aan de orde komen vermeld ik een literatuurbron.