In dit artikel beschrijven wij de relatie tussen het voorkomen van loopkeversoorten, abiotische factoren en de vegetatie, gebaseerd op een vangpotonderzoek in de Millingerwaard in 2004. In totaal zijn 97 loopkeversoorten verzameld. Aan de hand van de vangsten konden acht loopkevergemeenschappen onderscheiden worden. De loopkeverclassificatie blijkt sterk overeen te komen met de indeling in plantengemeenschappen. Elke loopkevergemeenschap komt slechts voor in een of enkele plantengemeenschappen. Mogelijk bepaalt hetzelfde complex van milieufactoren zowel de soortensamenstelling van de vegetatie als die van de loopkeverfauna. Daarbij wordt iedere plantengemeenschap gekenmerkt door een eigen structuur, microklimaat, strooiselproductie en andere factoren die mede het voorkomen van de loopkevers kunnen bepalen. Vergelijking van de loopkevervoorspellingen op basis van omgevingsfactoren, vegetatiestructuur, vegetatiesamenstelling en de classificatie in plantengemeenschappen laat zien dat de plantengemeenschappen de loopkeversamenstelling het best voorspellen.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

R.C.M. Verdonschot, J. Noordijk, K.V. Sýkora, & A.P. Schaffers. (2007). Het voorkomen van loopkevers (Coleoptera: Carabidae) langs een vegetiegradiënt in de Millingerwaard. Entomologische Berichten, 67(3), 82–91.