Het laatste totaaloverzicht van in Friesland waargenomen macronachtvlinders dateert van 1985. Destijds publiceerde B.J. Lempke zijn ‘Vlinders van Friesland’, waarin hij naast een faunistisch overzicht van alle in Friesland waargenomen dagvlinders en kleine vlinders een opsomming geeft van alle vindplaatsen van de uit Friesland bekende macronachtvlinders. Sindsdien is de belangstelling voor deze groep vlinders in Friesland sterk toegenomen. Na het verschijnen van de Friese dagvlinderatlas in 2000 hebben meerdere leden van de vlinderwerkgroep Friesland zich nadrukkelijker toegelegd op macronachtvlinders. In dit artikel worden enkele opvallende nieuwkomers in de macronachtvlinderfauna van Friesland beschreven: Deileptenia ribeata, Costaconvexa polygrammata, Chloroclysta siterata, Euphyia unangulata, Eupithecia exiguata, Gluphisia crenata, Acronicta alni en Panthea coenobita. We hopen met dit artikel inzicht te geven in areaalontwikkelingen van deze soorten. Daarnaast wensen we dat dit artikel bijdraagt aan het vergroten van de belangstelling voor nachtvlinders.