Palloptera scutellata (Diptera: Pallopteridae) in Nederland. Bestudering van in 2003 verzamelde Diptera resulteerde in de ontdekking van vrouwelijke exemplaren van een tot dan toe nog niet bekende soort voor de Nederlandse fauna, Palloptera scutellata (Macquart). De vliegen waren met een malaiseval verzameld op het landgoed ‘De Vennen’ bij Nunspeet, Gelderland. Verzamelactiviteiten op dezelfde locatie in 2004 en 2005 leverden met die van 2003 een totaal op van 36 vrouwtjes die tussen het begin van april en het eind van mei werden verzameld plus een vrouwelijk exemplaar dat in de tweede decade van november werd gevangen. Hoewel er in 2006 op dezelfde plek en met dezelfde methode werd verzameld, werden er geen exemplaren van P. scutellata meer aangetroffen. In de Imbosch verzamelde Hans Huijbregts een vrouwelijk exemplaar van dezelfde soort in begin december 2004. Palloptera scutellata is goed te herkennen en het kenmerkende vleugelpatroon en de vorm van de ovipositor worden afgebeeld. Behalve uit Nederland is de soort nu bekend uit Ierland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Cyprus en Israel. Opvallend is dat er in Nederland alleen vrouwelijke exemplaren van deze soort bekend zijn. Dit komt overeen met waarnemingen in de ons omringende landen waar, voorzover dat genoteerd is, eveneens haast uitsluitend vrouwtjes worden waargenomen. Dit kan te maken hebben met een langere levensduur en de overwintering van de vrouwtjes van deze relatief onbekende soort en/of het op andere locaties voorkomen van de mannetjes. Het kan echter ook zijn dat populaties van P. scutellata zich parthenogenetisch voortplanten en mannetjes domweg afwezig zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze soort zich daadwerkelijk parthenogenetisch voortplant.