Hoeveel draagt het agrarische gebied bij aan de insectendiversiteit in Nederland? Om hierin inzicht te krijgen is met hulp van experts nagegaan welk deel van de Nederlandse insectensoorten afhankelijk is van het agrarische landschap. Op basis van een steekproef uit het Nederlands Soortenregister is de voorlopige conclusie dat dit ruim 3% betreft, oftewel ruim 500 soorten. Daarnaast herbergt het agrarische landschap vele soorten die ook in andere cultuur- of natuurgebieden voorkomen. De resultaten van deze studie zijn van belang voor de discussie over het nut van biodiversiteitbevorderende maatregelen in het agrarische gebied.