Kleine houtige landschapselementen spelen een belangrijke rol bij het instandhouden van insectenpopulaties. Oude elementen die lange tijd met rust gelaten zijn, zoals geriefhoutbosjes geïsoleerd door een ringsloot, zijn bijzonder rijk aan insecten. Sluipwespen zijn een goed voorbeeld; het zijn parasitoïden die hun plaats hoog in de voedselketen hebben. Hun aanwezigheid wijst er op dat ook hun prooien aanwezig zijn en van deze de waardplanten of restanten daarvan (bijvoorbeeld dood hout). De insectenrijkdom wordt geïllustreerd aan de hand van een familie van sluipwespen: de Braconidae of schildwespen.