De samenstelling en het beheer van het omringende landschap kunnen bijdragen aan de effectiviteit van natuurlijke vijanden in het reguleren van plagen in gewassen. Uit ons onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen groenblauwe dooradering van het landschap en de mate van plaagbeheersing in de akkers. Aanwezigheid tot op honderden meters van bepaalde elementen van groenblauwe dooradering gaat samen met een verhoogde plaagbeheersing. Zo blijkt bijvoorbeeld bos tot op vijfhonderd meter van invloed te zijn op de parasitering van koolmotrupsen. Door een nieuwe analysemethode kan plaagbeheersing als landschapsdienst nu ook ruimtelijk en kwantitatief in beeld worden gebracht.