Min of meer bij toeval is ontdekt dat akkerranden een zeer belangrijke rol spelen in de overwintering van op de bodem levende predatoren zoals loopkevers, kortschildkevers en spinnen. Deze ontdekking heeft veel onderzoek naar akkerranden gestimuleerd. In meerjarige randen overwinteren altijd veel meer predatoren dan in akkers. In percelen langs akkerranden heeft dit vaak tot gevolg dat bladluisplagen met meer dan de helft worden gereduceerd. Daarom vormen akkerranden als schuilplaats voor rovers een belangrijk onderdeel van strategieën voor 'Functionele Agrobiodiversiteit' in de akkerbouw.