Loopkevers vormen een belangrijk onderdeel van de op-de-bodem-levende fauna in de meest uiteenlopende terreintypen. Het zijn vaak meer of minder gespecialiseerde rovers, maar er zijn ook soorten die zaden eten. Loopkevers hebben een grote invloed op de samenstelling van de lokale ongewervelde fauna en in bepaalde habitats ook op de flora. De soortengroep wordt hier kort gekarakteriseerd, met aandacht voor hun rol in de plaagbestrijding op akkers.