Spinnen vormen een soortenrijke groep van predatoren. In vrijwel geen terrestrisch habitattype ontbreken soorten uit deze orde. Door hun kolonisatiesnelheid en de diversiteit aan prooivangsttechnieken kunnen spinnen van groot belang zijn voor plaagbestrijding op akkers. In deze bijdrage behandelen wij de levenscyclus van spinnen, het voorkomen op akkers en hun aandeel in plaagbestrijding op basis van recente literatuur. Daarnaast doen we enkele suggesties voor het beheer van de directe omgeving, waardoor het voorkomen van spinnen op akkers gestimuleerd kan worden.