De larven van de galmug Aphidoletes aphidimyza zijn zeer effectieve predatoren van vele bladluissoorten. Hoewel minder bekend dan lieveheersbeestjes zijn zij vaak een sleutelfactor in de bestrijding van luis in buitenteelten. De levenswijze van deze interessante muggen wordt beschreven en enkele suggesties worden gedaan om activiteit in het veld nog te bevorderen.