Agrobiodiversiteit - natuurbeschermingsaspecten en functionaliteit. Biodiversiteit - ook die van insecten - dient, onder andere vanwege internationale verplichtingen, behouden en zelfs bevorderd te worden. In landbouwgebieden kan het behouden en bevorderen van biodiversiteit niet alleen een doel op zich zijn, maar kan het ook functioneel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van de natuurlijke bestrijding van plagen. In dit themanummer van Entomologische Berichten worden Nederlandse studies besproken die op beide biodiversiteitsdoelen betrekking hebben, met extra nadruk op de groepen insecten en spinnen die een rol spelen bij de natuurlijke plaagbestrijding. Beide doelen kunnen bevorderd worden door behoud en algemene verbetering van de netwerken van niet-productieve landschapselementen (de 'groenblauwe dooradering').Voor bepaalde doelen en doelorganismen zijn echter specifieke maatregelen noodzakelijk. Alleen door gericht onderzoek is te achterhalen wanneer dit nodig is en welke maatregelen doeltreffend zijn.