Het meest recente jaaroverzicht van Nederlandse macronachtvlinders dateert van 1989. Sindsdien zijn steeds meer mensen waarnemingen aan macronachtvlinders gaan doen. Het bestuur van de NEV-sectie Ter Haar wil de traditie nieuw leven inblazen om regelmatig overzichten te publiceren van recente interessante vangsten. Daarmee hoopt het bestuur de studie van macronachtvinders verder te stimuleren en inzicht te verschaffen in areaal- en populatieontwikkelingen. Voor dit eerste hernieuwde overzicht is gebruik gemaakt van de gegevensbestanden van De Vlinderstichting en van de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. In totaal worden 21 soorten kort besproken. De meest opvallende zijn Lemonia dumi (herontdekt in 1993), Apamea aquila (normaal zeer zeldzaam, maar in 2000 met 147 exemplaren waargenomen in Bargerveen, Drenthe), Meganola strigula (zeer zeldzaam, slechts enkele individuen over de laatste 30 jaar, alle in het noorden des lands) en Xylena vetusta (slechts zes individuen over de laatste 20 jaar).