De larven van de uienvlieg Delia antiqua (Meigen) kunnen grote schade veroorzaken in uien en verwante gewassen. Een van de methoden om de uienvlieg te bestrijden is de Steriele-Insecten-Techniek (SIT). Deze succesvolle methode wordt uitsluitend in Nederland commercieel toegepast door het bedrijf ‘De Groene Vlieg B.V.’. In 2005 werden 4000 hectaren uien behandeld. Bij de SIT worden herhaaldelijk grote aantallen gesteriliseerde uienvliegen losgelaten in een veld met uien. De meeste vrouwtjes van de wilde populatie paren vervolgens met een steriel mannetje. De eitjes die door deze vrouwtjes worden gelegd komen niet uit waardoor schade aan het gewas wordt voorkomen.