Op 16 februari 2005 overleed Mr. Chris M.C. Brouérius van Nidek op de leeftijd van 93 jaar. Sinds 1937 was hij lid van de Nederlandse Entomologische Vereniging en in de vijftiger jaren was hij enige jaren penningmeester. Van Nidek was een wereldspecialist op het gebied van de zandloopkevers (Coleoptera: Cicindelidae) en een verwoed verzamelaar van alle andere keverfamilies. Hij had zeer veel, ook buitenlandse, contacten, verzamelde in allerlei faunagebieden over de wereld en hielp zo het Zoölogisch Museum Amsterdam aan een omvangrijke keververzameling die door veel specialisten is en wordt gebruikt.