De kniptor Procraerus tibialis wordt nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. Enkele determinatiekenmerken worden beknopt besproken. De vondsten in de provincie Limburg sluiten nauw aan op het areaal van de soort in België en Duitsland. Procraerus tibialis is een bewoner van olle bomen, een in Nederland schaars biotoop. Over de biologie van de soort is weinig bekend en de beperkte informatie is soms tegenstrijdig.