De Vlinderwerkgroep Friesland (VWF) is in 1985 opgericht met als doel de kennis op het gebied van Micro- en Macrolepidoptera in Friesland te vergroten. De oprichting was een direct gevolg van de publicatie van B.J. Lempke’s boek ‘De vlinders van Friesland’, een overzicht van alle bekende waarnemingen van Lepidoptera in Friesland tot 1985. De VWF organiseert onder andere bijeenkomsten, excursies en publicaties en de leden ontvangen twee keer per jaar het periodiek Flinterwille. In 2000 is ‘Dagvlinders in Fryslân’ gepubliceerd, een overzicht van alle dagvlinders in Friesland op kilometerhokniveau. Na 2000 is de nadruk meer komen te liggen op onderzoek aan micro- en macronachtvlinders. De eerste resultaten hiervan staan op de internetsite van de VWF. Sinds de oprichting van de VWF zijn 34 nieuwe soorten macronachtvlinders in Friesland waargenomen. De toekomst ziet er goed uit: veel jonge leden zijn actief binnen de VWF.