Naast de traditionele en taxonomische kenmerken van organismen, zoals bruikbare morfologische of anatomische, zijn er ook andere, ongrijpbare, maar daarmee niet minder taxonomische kenmerken, zoals gedrag, houding of voedselkeuze. Als een individu voor studie wordt gevangen, of zelfs gedood, zijn dergelijke kenmerken echter niet meer zichtbaar. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de stand van de vleugels van dikkopjes (Hesperiidae) bij zonnen en rusten gebruikt kan worden bij het ontrafelen van hun taxonomie.