Tot voor kort werden de dwergschimmelkevers Melanophthalma curticollis en M. suturalis van de familie Latridiidae niet onderscheiden. Belangrijke kenmerken voor zowel de mannetjes (aedeagus) als vrouwtjes (vorm van de sklerieten in het laatste abdominale segment) worden hier afgebeeld. Ofschoon er zowel in verspreiding als in biotoop een zekere overlap bestaat tussen beide soorten, zijn er ook duidelijke verschillen. Melanophthalma suturalis is een hygrofiele soort van oevers van zure wateren in het zuiden van het land; de overwintering vindt plaats onder droge omstandigheden. Melanophthalma curticollis wordt het meest aangetroffen in zeer droge biotopen (duinen), zowel in het binnenland als langs de kust.