Tijdens een inventarisatie van bladkevers van de Sint Pietersberg te Maastricht werd op klein hoefblad dat tussen steenbrokken groeide Longitarsus gracilis voor het eerst in Nederland gevonden. Ook in het aangrenzende deel van Duitsland leeft deze keversoort onder vergelijkbare omstandigheden. Een andere nieuwe bladkeversoort voor de Nederlandse fauna is Phyllotreta christinae. Van deze soort werd een mannetje in Vianen gevonden. De Nederlandse vondsten van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera) worden kort opgesomd. Deze Amerikaanse kever is sinds 1992 bekend uit Europa en kan aanzienlijke schade veroorzaken. Van de zeldzame bladkevers Hydrothassa hannoveriana, Galeruca pomonae, Xanthogaleruca luteola and Mniophila muscorum worden nog niet eerder gepubliceerde vondsten beschreven.