Als gevolg van het versnipperd raken van natuurgebieden, de verstedelijking en het intensieve agrarische gebruik van het landschap is het in Nederland in toenemende mate van belang om geleedpotigen te beschermen op alle mogelijke plekken. Daarom wordt sinds 1998 het belang van wegbermen voor deze dieren onderzocht; het blijkt dat een aanzienlijk deel van de in ons land voorkomende soorten in wegbermen te vinden is. Hierbij is de soortensamenstelling sterk afhankelijk van het vegetatietype. Bovendien blijken veel insecten en spinnen in een berm vaak hun hele levenscyclus te voltooien. Tijdens een deelstudie bleek dat de samenstelling van de vegetatie in een berm de gemeenschap van geleedpotigen beter voorspelt dan de a a rd van het omringende landschap. Zijn bermen echter met het omringende landschap verbonden dan is de soortdiversiteit hoger. Momenteel wordt het effect van verschillende maairegimes in bermen bestudeerd. Hiervan zijn nog geen resultaten bekend. Toch denken wij dat in veel wegbermen een stabiel en consequent beheer zowel voor planten als voor dieren een aantrekkelijker situatie creëert dan gefaseerd maaien.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

J. Noordijk, I. Raemakers, A. Schaffers, L. de Nijs, M. Gleichman, & K. Sýkora. (2006). Kansen voor geleedpotigen in bermen: acht jaar onderzoek langs de weg. Entomologische Berichten, 66(6), 166–173.