De galmug Contarinia fagi was nog niet eerder van Nederlands plantenmateriaal geïdentificeerd en voor Nederland vermeld. De soort veroorzaakte in 2002 en 2003 schade in knoppen van jonge beuken bij boomkwekerijen in de omgeving van Zundert, Noord-Brabant. Bijzonderheden over de manier van aantasting en de schade, morfologie, levenswijze en geografische verspreiding worden besproken.