Bisexuele populaties van Otiorhynchus rugifrons (Coleoptera: Curculionidae). Vooral binnen het snuitkevergenus Otiorhynchus komen veel soorten voor die zich parthenogenetisch voortplanten. Sommige van deze soorten hebben in een beperkt deel van het areaal toch mannetjes. Voorbeelden hiervan zijn O. raucus, O. nodosus, O. rugosostriatus, O. scaber, O. veterator, O. sulcatus, O. fullo en O. ligustici. Het is gebleken dat exemplaren van bisexuele soorten 11 chromosomen bezitten, terwijl parthenogenetische soorten polyploïd zijn. De meeste parthenogenetische soorten zijn triploïd, maar er zijn ook soorten met zowel diploïde als tetraploïde exemplaren. Otiorhynchus rugifrons staat in de literatuur bekend als een triploïde soort. Volgens de literatuur zouden er ook mannetjes bestaan, maar waar deze voorkomen is onbekend. In deze bijdrage vermelden we het voorkomen van bisexuele populaties van O. rugifrons in Frankrijk (Bretagne) en Groot-Brittanië (Engeland en Wales). We geven een korte beschrijving van het mannetje en presenteren afbeeldingen van zowel het mannelijke als het vrouwelijke genitaal. Daarnaast wordt de verspreiding in Europa en de ecologie van de soort besproken.