Tijdens de 159e zomervergadering van de NEV, die plaatsvond op Texel van 4 tot 6 juni 2004, zijn 1117 taxa van veertien insectenordes waargenomen. Hoewel ook dit keer wat aantal soorten betreft kevers de boventoon voerden zijn er geen nieuwe keversoorten voor de provincie Noord-Holland gevonden.