Meer dan 40 jaar heeft Kees Davids zich bezig gehouden met de studie aan watermijten. Hij was vooral geïnteresseerd in hun ingewikkelde levenscyclus. Zijn proefschrift ging over de bekende rode waterspinnetjes van het geslacht Hydrachna. Soorten van dit genus parasiteren als larve op volwassen waterwantsen, terwijl de adulten leven van de eieren daarvan. Ook andere aspecten van watermijten hadden zijn belangstelling, zoals de verspreiding in Nederland. Zijn publicatie hierover was de eerste die een goed inzicht gaf in het voorkomen in ons land. De taxonomie van watermijten had niet zijn grootste belangstelling. Niettemin zijn er drie nieuwe soorten door hem beschreven, waaronder een Limnesia-soort die algemeen in Nederland voorkomt. Naast watermijten heeft Davids zich bezig gehouden met veel andere diergroepen: zoöplankton (hoofdzakelijk watervlooien, roeipootkreeftjes en raderdiertjes), schaalamoeben, vedermuggen, driehoeksmossels en trematoden. Ook zijn er veel ecotoxicologische publicaties waar hij als medeauteur optrad. Na zijn pensionering is hij met vijf andere acarologen gestart met het schrijven van een nieuw standaardwerk over de watermijten van Noord-, Midden- en West-Europa. De hoofdstukken die Kees Davids op zich had genomen naderden hun voltooiing. Door zijn ziekte heeft hij dit project helaas niet kunnen afmaken.