In reactie op vraat door herbivoren kunnen planten geuren afgeven. Veel natuurlijke vijanden van herbivore insecten en mijten kunnen deze plantengeuren gebruiken om hun prooi te vinden. De rol van herbivoor-geïnduceerde plantengeuren in het tritrofe systeem van limaboonplanten (Phaseolus lunatus), spintmijten (Tetranychus urticae) en roofmijten (Phytoseiulus persimilis) wordt al meer dan 25 jaar bestudeerd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat roofmijten met behulp van herbivoor-geïnduceerde plantengeuren hun prooi ook kunnen vinden in een omgeving met diverse soorten planten en herbivoren, en dat ‘leren’ hierbij een rol kan spelen. Daarnaast is van enkele chemische geurcomponenten het belang in het prooizoekgedrag van roofmijten onderzocht.