De kokergaststeekmier Myrmica schenckioides nov. sp., een nieuwe sociaal-parasitaire mierensoort (Hymenoptera, Formicidae). De kokergaststeekmier is een nieuwe soort van het geslacht Myrmica. In 2004 is één gevleugeld wijfje gevonden in een vangpot in een berm van de A28. De vindplaats is een heischrale vegetatie langs het natuurgebied het Beekhuizerzand, vlakbij Harderwijk, Gelderland (Amersfoortcoördinaten 174-483). De nieuwe soort is gemakkelijk te onderscheiden van de veronderstelde gastheer de kokersteekmier M. schencki en verwante sociaal-parasitaire Myrmica’s (M. myrmicoxena en M. karavajevi). De brede lob aan de onderkant van de postpetiolus, de smalle frons, de witte beharing en de kenmerkende scapus vormen een unieke combinatie van kenmerken en maken deze soort eenvoudig te herkennen.