Een van de prominente lepidopterologen uit de tweede helft van de 18e eeuw was de Nederlander Pieter Cramer. Hij beschreef talloze nieuwe soorten uit verschillende Nederlandse verzamelingen. Deze verzamelingen (en daarmee ook de type-exemplaren erin) zijn grotendeels verloren gegaan, maar delen of soms slechts losse exemplaren zijn nog te traceren. Deze bijdrage beschrijft wat er bij een speurtocht naar typeexemplaren uit zulke oude collecties komt kijken aan de hand van een type dat zich in de collectie van Naturalis bleek te bevinden.