Een recente vondst van een wijfje van Longitarsus fulgens was aanleiding om het andere in Nederland gevonden exemplaar aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit exemplaar, eveneens een wijfje, bleek correct gedetermineerd. Het is onbekend wanneer dit dier precies gevangen is, maar het is zeker vóór 1882 geweest. Beide vondsten zijn gedaan in het stroomgebied van de Rijn. Van twee andere bladkeversoorten, Oomorphus concolor en Longitarsus holsaticus, worden gegevens gepresenteerd over de verspreiding, biotoop en voedselplanten van de adulten.