De grondboktor Dorcadion fuliginator is een in Zuid-Limburg voorkomende, internationaal sterk bedreigde kever. Nederland is de meest noordwestelijke vindplaats in het Palearctisch gebied. Bijzonderheden over vindplaatsen, biologie en bedreigingen van deze soort worden besproken.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

D. Teunissen, B. Brugge, & B. Hamers. (2005). Een bijzonder insect op de Brunssummerheide: de grondboktor Dorcadion fuliginator (Coleoptera: Cerambycidae). Entomologische Berichten, 65(6), 178–181.