Pauropoda (Myriapoda), een nieuwe klasse voor de Nederlandse fauna, met de beschrijving van een nieuwe soort. Pauropoda zijn kleine, witte, blinde myriapoden met een typisch gevorkte antenne. Ze leven in de bodem tussen strooisel of onder kale boomstronken en stenen, met name op beboste heuvels met een goede drainage en een bodem van klei of kleiig zand. Voor de eerste keer is in ons land een collectie van vrijlevende soorten bijeengebracht: in de periode 1994-2000 zijn 265 individuen van acht soorten verzameld van twaalf locaties in Nederland. Alle soorten behoren tot het genus Allopauropus en zijn nieuw voor de Nederlandse fauna. Een soort, Allopauropus (Decapauropus) montidiabolus Scheller is nieuw voor de wetenschap en wordt hier beschreven. Een soort is gevonden in een tropische kas waar hij schade veroorzaakte aan Kaaps viooltje (Saintpaulia). Van alle acht soorten is een verwijzing opgenomen naar de literatuur waarin de soort wordt beschreven. Gedetailleerde informatie over de vindplaatsen en de verspreiding in Europa wordt per soort gegeven.