Beschrijving van een afwijkend vrouwelijk geslachtsorgaan van het bruin zandoogje Maniola jurtina. Vlinders uit het genus Maniola staan bekend om hun grote morfologische variatie. In 2002 werd in Frankendael, Amsterdam, in het kader van een studie naar de variatie van de genitaliën en vleugeltekening binnen dit genus een aantal exemplaren van het bruin zandoogje (Maniola jurtina) verzameld. In juli werd een afwijkend vrouwtje gevangen dat twee complete bursae copulatrices bleek te bevatten. Bovendien zat in beide een spermatofoor. Dit kan erop wijzen dat beide bursae ook fertiel waren. Zover nu bekend moet dit een uitzonderlijk zeldzame afwijking zijn waarvan nog nooit eerder melding is gemaakt.