In augustus 2003 werden mijnen van Lyonetia prunifoliella (Hübner) gevonden op bladeren van sleedoorn in IJzevoorde, Gelderland. Dit was de eerste keer dat deze soort in ons land is aangetroffen. In dit artikel wordt de biologie van de rups besproken. De soort leeft polyfaag op allerlei houtige gewassen. In de Verenigde Staten is de vlinder schadelijk op vruchtbomen.