EIS-Nederland heeft als belangrijkste doelstelling het verzamelen en beschikbaar maken van faunistische kennis over Nederlandse insecten en andere ongewervelde dieren. Daarnaast wordt waar mogelijk een bijdrage geleverd aan de bescherming van deze dieren. Hoewel veel entomologen al op een of andere manier bij EIS-Nederland betrokken zijn, zal niet iedereen precies weten wat deze stichting doet. Ook zullen sommige activiteiten zich buiten het blikveld bevinden van de gemiddelde lezer van Entomologische Berichten. Daarom leek het een goed idee om eens op te schrijven waar EIS-Nederland zoal mee bezig is.