Het Zoölogisch Museum Amsterdam bezit de enorme entomologische collectie van de Duitse neuroloog Prof. Dr. Oskar Vogt. Deze collectie van voornamelijk hommels en loopkevers is bijzonder rijk aan typemateriaal. De onlangs verschenen typelijst van de loopkevercollectie was aanleiding tot het schrijven van een biografie van Vogt. Vogt was hoofd van het Berlijnse herseninstituut en deed onderzoek naar de lokalisatie van de verschillende hersenfuncties. Aanvankelijk uit liefhebberij verzamelde hij hommels, die hij gebruikte voor variatiestudies en onderzoek naar soortvorming. Van meet af aan heeft Vogt getracht zijn hobby en werk te combineren tot een multidisciplinair studiethema van anatomie, fysiologie, psychiatrie, hypnoseleer, variatie, fonistiek enzovoort. Dit heeft ertoe geleid dat binnen het herseninstituut onderzoek gedaan werd aan hommels en later ook kevers, waardoor de collectie tot zijn enorme omvang heeft kunnen groeien.