Fatale aantrekkingskracht - bestrijding van de huisvlieg (Musea domestica). De huisvlieg, Musea domestica Linnaeus, komt in de gehele wereld voor. Huisvliegen zijn niet alleen lastig en irritant, ze kunnen diverse ziektes overbrengen op mensen en dieren. Huidige bestrijdingsmethodes hebben vaak negatieve neveneffecten of zijn niet zo effectief als nodig is om een vliegenpopulatie tot een acceptabel niveau terug te brengen. Een biologische manier om het huisvliegenprobleem aan te pakken is om ze af te schrikken of juist naar een val te lokken, door gebruik te maken van prikkels die een rol spelen in het opwekken van het natuurlijke gedrag. Hierom is de mogelijkheid om huisvliegen met licht (verschillende golflengtes en knipperfrequenties) en/of geurprikkels (chemische stoffen en natuurlijke producten) te lokken onderzocht. De gedragsstudies zijn gedaan met vrijvliegende vliegen in een laboratorium (in een windtunnel en in een kamer), waarbij rekening werd gehouden met onder andere de fysiologie van de vliegen en diverse omgevingsfactoren. Uit het onderzoek blijkt dat huisvliegen van een tot twee dagen oud niet of nauwelijks met licht kunnen worden gelokt, maar wel met bepaalde geuren. Huisvliegen ouder dan twee dagen kunnen zowel met licht als met geuren worden gelokt. Vooral ultraviolet licht heeft een grote aantrekkingskracht. De knipperfrequentie van het licht is daarbij niet belangrijk. Het is makkelijker om vliegen in een donkere dan in een verlichte ruimte met licht te lokken. De mogelijkheid om vliegen met geuren te lokken is afhankelijk van leeftijd, sekse en fysiologie. Bovendien kunnen aanwezige omgevingsgeuren een negatieve invloed hebben op het lokvermogen van geuren. Anders dan verwacht verlaagt het combineren van een geur met ultraviolet licht de aantrekkingskracht van de geur. Deze resultaten maken duidelijk dat de bestrijding van huisvliegen sterk afhangt van de situatie in de ruimte waar bestrijding gewenst is. In het algemeen kan overdag - de periode waarin de huisvlieg actief is - in donkere ruimtes gebruik worden gemaakt van ultraviolet licht om huisvliegen naar een val te lokken. In verlichte ruimtes zijn geuren waarschijnlijk een beter lokmiddel.