In de loop van de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontstond er in Nederland dermate veel belangstelling voor Microlepidoptera dat besloten werd tot de oprichting van een aparte sectie onder de vlag van de NEV. Al snel ontwikkelde deze - eerst nog zeer selecte - groep zich tot een actieve sectie met een respectabel aantal leden. De combinatie van ‘vakentomologen’ en enthousiaste amateurs zorgde al snel voor een aanzienlijke uitbreiding van de kennis voor Nederland en het omringende gebied van deze lastige groep vlinders. Vele publicaties, onder andere in het eigen lijfblad ‘Franje’, zijn hiervan het tastbare bewijs. Thans is de sectie Snellen niet meer weg te denken in het stelsel van entomologische afdelingen en secties in Nederland.