Deze aflevering van een reeks artikelen over de Nederlandse kortschildkevers behandelt de subfamilies Steninae en Paederinae. Ook nu resulteerde een kritische revisie van het beschikbare materiaal in de ontdekking van een aantal nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: Stenus contumax, S. butrintensis, S. umbratilis, Astenus serpentinus en Lathrobium dilutum. Deze vijf soorten kwamen altijd al in ons land voor, maar zijn tot nu toe steeds verward met hun naaste verwanten en daardoor over het hoofd gezien. Stenus scrutator blijkt ten onrechte uit ons land te zijn gemeld maar werd onlangs alsnog op meerdere plaatsen in de Weerribben ontdekt. Hetzelfde gaat op voor Sunius propinquus, die in Zeeuws-Vlaanderen ontdekt werd. Deze zuidelijke soort breidt zich mogelijk naar het noorden uit. Daarnaast dient een viertal Stenus-soorten voor de Nederlandse fauna geschrapt te worden, aangezien het voorkomen gebaseerd bleek op onjuist gedetermineerde exemplaren: Stenus Sylvester, S. cautus, 5. ludyi en 5. flavipalpis.