Bij het onderzoeken van gegevens voor een nieuw provincie-overzicht van de Nederlandse kevers ondekten we enkele soorten en ondersoorten in de museumcollecties die niet vermeld staan in de recente naamlijsten. We zijn de ‘geschiedenis’ van deze taxa nagelopen aan de hand van de oude Nederlandse naamlijsten en publicaties in Entomologische Berichten. Tevens bleek dat van een aantal soorten dat in naamlijsten als inlands genoemd wordt niet alle exemplaren correct gedetermineerd zijn; deze soorten vervallen voor de Nederlandse fauna. Vervolgens bleek dat in de meest recente naamlijst niet eenduidig is omgegaan met de soorten die slechts eenmalig in Nederland zijn aangetroffen. In dit artikel geven we een opsomming van zowel de taxa waarvan de status in Nederland twijfelachtig is als van de soorten die foutief gedetermineerd zijn; tevens maken we enkele opmerkingen over recent gepubliceerde verspreidingsgegevens. Vanwege verkeerde determinatie vervallen Calosoma maderae, hlotiophilus quadripunctatus, Carabus violaceus violaceus en Harpalus subcylindricus voor de Nederlandse fauna. De negentien soorten of ondersoorten waarvan de status in Nederland discutabel is en die wij niet tot de Nederlandse fauna rekenen zijn Nebria picicornis, Callisthenes reticulatum, Carabus ulrichii, Elaphropus hoemorroidalis, Bembidion pygmaeum, Bembidion bilunulatum, Bembidion axillare occiduum, Asaphidion caraboides, Molops elatus, Pterostichus burmeisteri, Amara montana, Agonum impressum, Agonum scitulum, Dicheirotrichus rufithorax, Harpalus honestus, Plochionus pallens, Syntomus obscuroguttatus, Syntomus pallipes en Dromius schneiden. Hiermee komt het totaal aantal Nederlandse Carabidae op 372.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

J. Muilwijk, & R. Felix. (2004). Wijzigingen in de naamlijst van de Nederlandse loopkevers en enkele opmerkingen over recent gepubliceerde verspreidingsgegevens. Entomologische Berichten, 64(4), 122–128.