De Afdeling Noord van de Nederlandse Entomologische Vereniging is in 1969 opgericht door in Noordoost-Nederland wonende leden van de vereniging om te voorzien in een behoefte om entomologische kennis uit te wisselen. De activiteiten van de afdeling omvatten jaarlijkse bijeenkomsten en excursies. De bijeenkomsten zijn levendig van karakter en hebben in de loop der jaren een grote variatie aan onderwerpen de revue zien passeren. Leden van de afdeling zijn betrokken geweest bij enkele entomologische boeken die het afgelopen decennium verschenen. Daarnaast brengt de afdeling tweemaal per jaar een krant voor de leden uit. De afdeling streeft er naar met name onder jongeren de belangstelling voor de entomologie te bevorderen en de samenwerking met entomologisch geïnteresseerden te intensiveren.