Op 27 oktober 2003 overleed Dr Theowald van Leeuwen, markant lid van de NEV en groot kenner van de Tipulidae (Diptera; langpootmuggen). Jarenlang opererend onder de naam Broeder Theowald publiceerde hij een grote hoeveelheid artikelen over zijn geliefde Tipulidae, variërend van een omvangrijke studie over de larven en poppen van de West-Palaearctische soorten, publicaties over de Nederlandse fauna, revisies van enkele subgenera van het omvangrijke genus Tipula en fylogenetische studies tot een reeks biogeografische analyses van de West-Palaearctische Tipulidae. Aanvankelijk was hij werkzaam in het onderwijs maar de laatste 25 jaar van zijn professionele carrière kon hij zich, door een betrekking aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam, volledig aan entomologisch onderzoek wijden. Door zijn grote enthousiasme en uitzonderlijke innemendheid wist hij menigeen voor de studie aan de Tipulidae te winnen. Na zijn pensionering werkte Theowald onverdroten voort, totdat persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheid dit hem verhinderden. Wat hij ons in het bijzonder nalaat is, naast zijn omvangrijke bibliografie, de inspirerende herinnering aan zijn werklustige, open, bezielde en bezielende levenshouding.