De 158e zomerbijeenkomst van de NEV vond plaats van I 3 tot 15 juni 2003 in de provincie Overijssel in de omgeving van Ootmarsum. Deze bijdrage vormt de neerslag van de inventarisatieactiviteiten die door de deelnemers aan dit weekend werden ontplooid. Er werden 1484 taxa geregistreerd behorend tot negentien verschillende ordes van geleedpotigen. Met 744 taxa namen de kevers ongeveer de helft van de soorten voor hun rekening. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Overijssel was beperkt. Hoewel Overijssel van oudsher een relatief goed onderzochte provincie is, leverde de uitgebreide terreininventarisaties een schat aan (deels nieuwe) entomologische gegevens op. De roofmijten Anthoseius piceae en Typhlodromus bichaetae werden voor het eerst in Nederland waargenomen.


Additional Files
EB 64.jpg Cover Image , 921kb