De taxuskever is een belangrijke plaag op boomkwekerijen en vormt tevens een grote schadepost voor menig tuinbezitter. Met name de worteletende larven veroorzaken schade aan planten. In dit onderzoek tonen wij aan dat nematoden (minuscule aaltjes) die parasiteren op larven van de taxuskever hun slachtoffers vinden aan de hand van stoffen die door de aangevreten wortels van een conifeer worden afgegeven. Deze ontdekking kan leiden tot een aanzienlijke verbetering in de biologische bestrijding van deze maar ook van andere bodemplagen. Verder blijken bladgeurstoffen van verschillende plantensoorten en keveruitwerpselen de volwassen kevers te lokken. Opmerkelijk genoeg worden zij zelfs gelokt door enkele plantensoorten die geen geschikte voedselbron zijn voor de kevers en ook door een nauw verwante keversoort. Het niet voorkomen van deze soorten in het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de taxuskever speelt hier mogelijk een rol bij.