In dit eenenzestigste jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 2000 waargenomen trekvlinders in Nederland. Door 153 vrijwilligers zijn 29 soorten waargenomen. Met name talrijk waren oranje luzernevlinder, atalanta, distelvlinder, koolmotje, grote worteluil en Helicoverpa armigera, terwijl de aantallen van gele luzernevlinder, gamma-uil en kolibrievlinder juist lager leken. Ook zijn enkele voor ons land zeldzame vlinders gezien en worden er zeven soorten adventieven gemeld die sinds 1998 in ons land zijn waargenomen. Eén inheemse, zwervende soort wordt besproken.